تبلیغات
انیمه انیمه انیمه و باز هم انیمه - مصاحبه

مصاحبه

دوشنبه 12 شهریور 1397 11:17 ق.ظ

Writer : ..::♕امیرعلی♕::..
Time: اتک آن تایتان ، مصاحبه! ،
سلام مصاحبه گذاشتم
برین ادامه
سلام من مجری امیرعلی هستم که جای ایو سنپای رو گرفته
این مصاحبه رو شما ازاستادیوم وبلاگ انیمه انیمه و بازهم انیمه می بینید {می خونید }
کسی که ما امروز باهاش مصاحبه میکنیم کسی نیست جز 
ارن یائگر
جیغ و خون دماغ
مجری :سلام ارن خوبی
ارن : به من گفتن اینجا نسل بشریت در خطره 
مجری : ما فقط یه بهونه گفتیم که  بکشیمت اینجا 
ارن : پس من میرم پیش کاپیتان
مجری : نوچ نوچ نوچ .... تو نمیتونی بری چونکه باید مصاحبه کنیم 
ارن : نمیشه مصاحبه نکنم 
مجری : نه نمیشه ... بشین رو صندلی 
ارن :{ دستش رو میزار رو قلبش}های 
مجری : میشه یونیفرمتو بدی ... پشت صحنه ای ها میخوانش 
ارن : آ... های
یونیفرمشو میده 
آخ آخ وای 
مجری پوکر وار می گوید : چی شده
محافظین  در : آی
ارن کجاست ارن کجاست 
مجری : معلومه  کیه ... بزارین میکاسا بیاد تو 
مجری چاقواش را در می آورد تا میکاسا رو بکشد 
پشت صحنه ای ها : هی هی اگه تو بدت میاد یه عده ازش خوششون میاد اگه میخوای لاور ها بکشند میتونی اینکارو کنی
مجری : گرفتم بابا گرفتم 
میکاسا میاد
جیغ و خوندماغ تمام استادیوم رو از بر گرفت
مجری : سلام میکاسا
میکسا : ارن  کالبد  شکافیت که نکردن 
ارن داد میزنه : معلومه که نه 
مجری : ارن داد نزن ...سکوت... خیلی خوب میتونم مصاحبه رو شروع کنم
ارن و میکاسا : نه
مجری : ها چرا 
ارن : چون چش چسبیده به را
میکاسا : محض ارا
آرمین می آید : ارن کاپیتان به کمکت احتیاج داره 
ارن : های 
دستش رو گاز میگیره 
تبدیل به تایتان میشه 
مجری : ارن 
ارن به نشانه چیه سرشو تکون میده 
مجری: یونیفرمتو یادت نره 
پشت صحنه ای  ها : نه من یونیفرم اتک میخوام 
میکاسا و آرمین سریع فرار میکنن
مجری: لعنتی ها
مجری : دوربین رو خاموش کن ... د خاموش کن
ببخشید اگه اصن باهاشون مصاحبه نکردم و چرت بود 
Comments : نظرات
Edit: چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:38 ب.ظ