تبلیغات
انیمه انیمه انیمه و باز هم انیمه - و باز هم حکایت هارو و آب

و باز هم حکایت هارو و آب

دوشنبه 28 خرداد 1397 09:17 ق.ظ

Writer : eve miyazano
Time: free ،
این بشر اگه آسمون هم به زمین بیاد آب رو ول نمی کنه، اون وقت شما انتظار دارید زمستون آب رو ول کنه؟

Comments : نظرات
Edit: دوشنبه 28 خرداد 1397 09:19 ق.ظ