تبلیغات
انیمه انیمه انیمه و باز هم انیمه - این درد با من آشناست

این درد با من آشناست

سه شنبه 22 خرداد 1397 12:09 ب.ظ

Writer : eve miyazano
Time: اوتاکوی بدبخت ،


در من نوید مرگ غم انگیز دیگری است
در چشمهام، جرئت ایسایامای دیگری است
 جنگ میان من و مانگاکا کشته می دهد
وقتی که قلمش گلاویز گردنی است
فهمیده ام که داغ انیمه از وجود اوست
کلاس ادمکشی بی حضوی او سوباسای دیگری است
در ناروتو، توکیو غول، تفاوت نمی کند
وقتی مانگاکای قصه قسم به مرگ دیگریست

یاد سادیسم مانگاکا ها افتادم داغ دلم تازه شد
Comments : نظرات
Edit: سه شنبه 22 خرداد 1397 02:00 ب.ظ