تبلیغات
انیمه انیمه انیمه و باز هم انیمه - متن و ترجمه اوپنینگ یوری آن آیس

متن و ترجمه اوپنینگ یوری آن آیس

دوشنبه 21 خرداد 1397 09:03 ق.ظ

Writer : eve miyazano
Time: اوپنینگ ، یوری روی یخ ،

این یکی از اوپنینگ های مورد علاقه منه.
گفتم متن و ترجمه اش رو بذارم:

Can you hear my heartbeat؟

آیا می تونی صدای تپش قلبم رو بشنوی؟

Tired of feeling never enough 

 خسته ام از احساس کردن اینکه هیچوقت کافی نیستم

I close my eyes and tell myself that my dreams will come true 

چشم هام رو بستم و به خودم گفتم آرزو هام حقیقت میابه

There'll be no more darkness 

دیگه تاریکی باقی نمی مونه
when you believe in yourself you are 
unstoppable 

وقتی خودت رو باور داشته باشی، که غیر قابل توقفی
Where your destiny lies,
dancing on the blades ,

موقعی که سرنوشتت دروغ میگه، روی تیغه برقص! 
you set my heart on fire

تو قلبم رو اتیش زدی 

Don't stop us now, the moment of truth 

الان متوقفمون نکن، تو لحظه حقیقت
We were born to make history 

ما به دنیا اومدیم تا تاریخ رو بسازیم
We'll make it happen, we'll turn it around 

ما اون رو به واقعیت رسوندیم! ما انجامش دادیم
Yes, we were born to make history

آره، ما به دنیا اومدیم تا تاریخ رو بسازسم 

Can you hear my heartbeat? 

آیا می تونی صدای تپش قلبم رو بشنوی؟
I've got a feeling it's never too late

یه احساسی دارم، هیچوقت دیر نیست 
I close my eyes and see myself how my dreams will come true 

چشم هام رو بستم و خودم رو دیدم، که چگونه رویاهام واقعی میشن

There'll be no more darkness 

اون موقع تاریکی باقی نمیمونه
when you believe in yourself you are unstoppable 

وقتی به خودت باور داشته باشی، که غیر قابل توقفی
Where your destiny lies, dancing on the blades,

موقعی که سرنوشتت دروغ میگه، روی تیغه برقص 
you set my heart on fire

تو قلبم رو به آتش کشیدی 

Don't stop us now, the moment of truth 

حالا متوقفمون نکن، در لحظه حقیقت
We were born to make history

ما به دنیا اومدیم تا تاریخ رو بسازیم 
We'll make it happen, we'll turn it around 

ما اون رو به واقعیت رسوندیم! ما انجامش دادیم
Yes, we were born to make history

آره! ما به دنیا اومدیم تا تاریخ رو بسازیم
Comments : نظرات
Edit: دوشنبه 21 خرداد 1397 09:40 ق.ظ