تبلیغات
انیمه انیمه انیمه و باز هم انیمه - جملاتی چند برای توصیف انیمه (واو، چقدر ادبی)

جملاتی چند برای توصیف انیمه (واو، چقدر ادبی)

چهارشنبه 9 خرداد 1397 09:59 ق.ظ

Writer : eve miyazano
Time: یوری روی یخ ، خادم سیاه ، free ، هیوکا ، توکیو غول ، اتک آن تایتان ، anime meme ،
اتک آن تایتان: ارن! داد نزن!

دیگری: و در آخر.... همه مردن!

توکیو غول: 7-1000

free: آب! آب! آب! آب! آب!

هیوکا: من خستمه ولی به خاطر لبخند تو این معما رو هم حل می کنم.

خادم سیاه: شیاطین جذذذذذاب ترینن.

یوری روی یخ: و عشق روی یخ معنا پیدا می کنه.

کلاس آدمکشی: شما مجبورید فوق العاده ترین معلم دنیا رو بکشید تا اون شما رو نکشه.

دفترچه مرگ: من خوبم ولی آدم می کشم تا بد بشم و شما خوب بمونید تا خودم خوب باشم(؟)

Comments : نظرات
Edit: چهارشنبه 9 خرداد 1397 10:00 ق.ظ